Evert-Jan Ouweneel

Het vraagt veel wijsheid en kracht om wijsheid en kracht te combineren.

Jezelf zijn is de rijkdom van de armen en de armoede van de rijken.

Je kunt niet meer uitademen dan je hebt ingeademd.

Hoe groter de prestatie, hoe groter de kwetsbaarheid nadien.

Uiteindelijk houden mensen vast aan wat zij niet los kunnen laten.

Een lage eigendunk is tegelijk ontspannend en onbevredigend.

Abstract denken: meer overzicht door minder voorbeelden.

Er is maar weinig kwaad zó kwaad, dat zelfs de kwaaddoener het merkt.

Als ik dood ben, zal ik vervangbaar zijn. Maar niet zolang ik leef.

Dankbaar zijn betekent niet: alles positief zien. Het betekent: vieren dat je niet alleen bent. Daarom kan het ook een lifestyle zijn.

Zo gemakkelijk raast in de stilte het innerlijk voort.

Mensen zijn doorgaans net één graadje listiger dan zij zelf denken te zijn.

Ware diepzinnigheid hoedt zich voor momenten van ijdelheid.

Een gebrek aan twijfel leidt tot een gebrek aan creativiteit.

Wijsheid vereist het vermogen het denken bijtijds te staken.

Wij zijn er al sinds mensenheugenis.

Enige zelfverlegenheid past ieder mens.

Voor de herinnering geldt: niets is zoals het was, maar alles is zoals het leek.

Niemand weet wat niemand weet.

Herhaalde woorden blijken vaak de moeite van het herhalen niet waard.

Zorg om de pijn maakt kleine pijntjes pas pijnlijk.

Hoe zwakker het oordeel, hoe sterker de veroordeling.

Na een huilbui en een onweersbui ervaart men iets dat op elkaar lijkt.

Vetes houden stand zolang mensen van elkaar houden.

Wie niet gelooft, kan niet twijfelen. Wie niet twijfelt, kan niet geloven.

Tranen van verootmoediging reinigen de ziel.

Toekomstvisies zijn altijd wat onverteerbaar doordat zij nog te voorlijk zijn.

Pijnlijk voor de nabestaanden: ook zonder de overledene houdt men zich staande.

Ook wie niet gelooft dat God bestaat gelooft, namelijk dat God niet bestaat.

Het verstand overtuigt niet, maar motiveert. Het gevoel net andersom.

Angst voor het tegendeel houdt theorieën actueel.

Kenmerk van een randgelovige: als het meezit gelooft hij het; als het tegenzit hoopt hij het.

Zodra je weet dat je op de leeftijd bent gekomen waarop je het zou moeten weten, weet je hoe weinig je weet.

Hoe word ik een held in eigen oog? Door het gebeuren als één moeite voor te stellen en daarin vol te houden. Hoe word ik een echte held? Door in de moeite niet in moeiten maar in mogelijkheden te blijven denken.

Men heeft geen kosmos nodig om zich nietig te weten. Miljarden soortgenoten op één aardbol is meer dan genoeg.

Een democratie draait zelden lekker: in goede tijden stemt men niet, in slechte tijden extreem.

Niemand kiest voor het kwade, tenzij het kwade meer goeds bevat dan het goede. Maar het kwade heeft niets goeds te bieden; dus gedijt het alleen op de leugen.

Zo gemakkelijk als het is de vraag van een geïnteresseerde te beantwoorden, zo moeilijk is het voor velen er één te stellen.

Velen die vanuit het hiernamaals hun begrafenis gadeslaan, zullen wel denken: “Waarom heb je dat nooit eerder gezegd?”

Overal zit wel wat in. Zelfs in gebakken lucht zit lucht. Het zit ‘m hierin: niet alles heeft voldoende gewicht.

Egoïsme krijgt gestalte in degene die het of niet weet, of meent het zich te kunnen veroorloven.

Alleen wanneer men zichzelf niet zoekt of zoeken kan, in staat is niemand anders te zijn of niet in staat is iemand anders te zijn, is men zichzelf.

De complexiteit van een kwestie is vaak omgekeerd evenredig met de hoeveelheid woorden die eraan wordt besteed.

Ik voel me heel wat als ik niets presteer en niets als ik heel wat presteer, afhankelijk van wat ik mij kan veroorloven.

Natuurlijk zullen wij iets niet veroordelen zolang wij het niet begrepen hebben; wij hebben het alleen te snel begrepen.

Visie vereist een doel om op gericht te zijn, de hoop het doel te bereiken, een weg waarlangs men het doel bereiken kan, en de gezindheid om op de weg te blijven.

Niemand heeft gelijk, want niemand bezit het gelijk. We kunnen alleen delen wat ons in het leven overkomt, en pas wanneer twee of meer één geest zijn doordat hun levens samenvallen in dezelfde waarneming, is er ‘het gelijk’ — geen gelijk dat men hééft, maar een gelijk dat in hun midden is.

In zijn zoektocht naar betekenis pendelt het menselijk kennen tussen deel en geheel, zonder ooit de duizelingwekkende diepte van één van beide te raken.

Iemands intelligentie meent men af te kunnen lezen uit een intelligentietest. Maar dat is ongeveer net zo eenzijdig als het afmeten van iemands muzikaliteit naar de mate waarin hij in staat is een piano te stemmen.

Voor velen is een wonder zo iets wonderbaarlijks en fantastisch, dat ze er nooit één tegenkomen. Voor deze mensen is al wat gebeurt meteen al zo reëel, dat het nimmer aan de voorstellingen van de fantasie zal kunnen voldoen. Niets dat gebeurt kan zo een wonder zijn, omdat het gebeurt.

WEGWIJZERS

Seculariseer de moraal, opdat de ware godsdienst kan verschijnen.

Word niet helder over iets, nog voor je de complexiteit ervan hebt ondervonden.

Geloof niemand op zijn woord, maar op zijn intentie.

Zeg nooit iets negatiefs, tenzij het nalaten daarvan nog negatiever is.

Heers niet over mensen, maar over datgene wat over de mensen heerst.

Wat je geeft kan vermenigvuldigd worden, niet wat je hebt.

Wil je God denken? Denk dan aan alles tegelijkertijd en besef dat je nog altijd maar één rib van God hebt overdacht.

Maak u druk om zo min mogelijk zaken, opdat u zich uiteindelijk niet druk maakt om niets, doordat u het leven in oppervlakkigheid verliest.

Zolang de man niet meer uit zijn lichaam weet te persen dan wat etensresten, heeft hij te zwijgen over de verhouding tussen moeder en kind.

KOMISCH

God houdt van alle mensen, dus ook van de gelovigen.

Alles is diep, tot op zekere hoogte.

Iemand die zich almaar freudiaans vergist, verpreekt zich spermanent.

IJdelheid in de bergen: twaalf haarspeldbochten aan iedere kant.

Een koffiezetapparaat kan niet discrimineren: wie het ook gebruikt, er komt altijd zwarte koffie uit.