Agenda

De volgende (openbare) lezingen staan momenteel gepland. Stuur vooral een email naar info[at]evertjanouweneel.nl indien u Evert Jan Ouweneel voor een eigen lezing wilt boeken.


Universiteit Tilburg, 18 januari 2023:
Het Westen in zeven basiswaarden

In één dag maak je kennis met zowel de westerse geschiedenis als het westerse denken aan de hand van zeven basiswaarden. Een fascinerende dag vol revolutionaire ontdekkingen, hartstocht en rede. Zeven basiswaarden lopen we een voor een langs: vertrouwen, eer, redelijkheid, vooruitgang, gelijkwaardigheid, authenticiteit en betrokkenheid. Abstracte noties, zo op het eerste gezicht, maar in de westerse geschiedenis werden zij maar al te concreet. Hele samenlevingen werden opgebouwd en afgebroken omwille van deze ideeën, en steeds weer werd er iets nieuws en waardevols ontdekt. Het zal ons langs de antieke Grieken voeren, langs de ridders en aristocraten van het Middeleeuwen, langs de moderne wetenschap en het Romantische levensgevoel, om tenslotte uit te komen bij de hebbelijkheden van het heden. Genoeg om zowel ons verleden als onszelf wat beter te leren kennen. Genoeg ook voor een tikkeltje meer grip op het rumoer waarin het Westen zich momenteel bevindt.

Vrije Universiteit Amsterdam, 21 januari 2023:
Wereldpolitiek vanuit de lucht

Hoe bepalen bergen, oceanen, rivieren, tropen en woestijnen de huidige wereldpolitiek? In één dag verken ik deze vraag vanuit verschillende gezichtspunten, maar vooral: vanuit de lucht. Je zult zien dat een blik vanuit de lucht het ene voorspelbaar en het andere verrassend maakt. Wat schenkt de natuur wel en niet aan de verschillende werelddelen en hoe doen de mensen daar al dan niet hun voordeel mee? Waar klonteren mensen samen en waarom daar? Wie zijn de machthebbers van deze wereld en waarom zij? Waar weet de mens zijn zin door te drijven en waar laat de planeet haar tanden zien? Waar liggen de schatten van de bodem en wie profiteert ervan? En waar worden de economische kaarten door veranderingen in de natuur en het klimaat opnieuw geschud? Al deze vragen komen aan bod in de verkenning van het menselijk gewoel vanuit de lucht.

Univ. Tilburg, 11 juli 2023 / VU Amsterdam, 28 oktober 2023:
De vier reuzen van de 21ste eeuw

Even leek het in de jaren negentig alsof de westerse democratie definitief had gewonnen. Maar inmiddels verkondigt China openlijk de superioriteit van het eigen socialisme, en niemand houdt het tegen. Een nieuwe strijd om het ideologische gelijk is losgebarsten met vier grootmachten in de hoofdrol: China, India, de Verenigde Staten en de Europese Unie. China loopt nog voor op India, maar met evenzoveel inwoners zal ook India een grote rol op het wereldtoneel gaan spelen en het zich steeds meer kunnen veroorloven een eigen ideologische kleur aan te nemen. Ook laat het zich verwachten dat de EU steeds meer tussen twee vuren (China en de VS) in zal komen te staan en – als het politiek volwassen weet te worden – meer een eigen ideologische koers zal varen. Hoewel landen als Rusland, Brazilië en Indonesië ook hun stempel zullen drukken, zal de wereldpolitiek van de 21ste eeuw vooral bepaald worden door vier reuzen die machtig genoeg (zullen) zijn om hun eigen politiek te bepalen zonder dat iemand hen ‘tot de orde’ kan roepen. De grote vraag is, hoeveel steun deze ideologische varianten zullen krijgen van de rest. Welke ideologische machtsblokken zullen ontstaan, en hoe zullen deze de wereldpolitiek, wereldeconomie en wereldcultuur van de toekomst bepalen? Hoog tijd voor een ‘vergelijkend warenonderzoek’. Wat is de voorgeschiedenis en wat zijn de sterkten en zwakten van deze vier reuzen? Waar liggen de overeenkomsten, waar de verschillen, en welke gevolgen kan dit hebben voor ons allemaal? Een fascinerende dag vol eyeopeners en voorzichtige inkijkjes in de wereld van de komende decennia.

Vrije Universiteit Amsterdam, 14 juli 2023:
Westerse filosofie in één dag

Vijfentwintig eeuwen Westerse wijsbegeerte heeft ons een prachtig gereedschapskistje opgeleverd waarmee wij de grote levensvragen te lijf kunnen gaan. Immanuel Kant vatte deze vragen al eens als volgt samen: Wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Daar gaan wij deze dag mee aan de slag. Het zal geen droge opsomming worden van een eindeloze rij abstracte beweringen, maar een fascinerende reis langs een bonte verzameling filosofen: van ‘systeemdenkers’ als Plato en Hegel die alles proberen te vangen in één plaatje, tot ‘therapeuten’ als Wittgenstein en Lyotard die ons vooral proberen te helpen met het ophelderen van problemen, tot ‘predikers’ als Kierkegaard en Nietzsche die ons vlijmscherp wijzen op onze eigen hebbelijkheden. Een dag vol bijzondere inzichten en mogelijke invalshoeken die u zomaar zouden kunnen helpen in de omgang met uw eigen levensvragen. Een dag waarmee u, met andere woorden, alleen maar uw voordeel kunt doen.