Agenda

De meeste lezingen zijn geannuleerd wegens Corona. De volgende lezingen staan nog open, maar zullen (deels) online worden gegeven:

  • De spirituele mens (14 november 2020, VU A’dam)(VOLGEBOEKT)
  • De spirituele mens (8 januari 2021, Groote Societeit Zwolle)
  • China in een dag (12 januari 2021, Universiteit Nijmegen)
  • Europa in een dag (16 januari 2021, VU Amsterdam)
  • Serie lezingen dit najaar in Theater Figi (volg de website: figi.nl)

Onlangs verzorgd (voor Corona):
– China in een dag (11 jan. 2020, Vrije Universiteit Amsterdam)
– Wereldgeschiedenis in 1 dag (13 jan. 2020, Groote Societeit Zwolle)
– Europa in een dag (14 jan. 2020, Universiteit Tilburg)
– De wereld verklaard vanuit de lucht (17 jan. 2020, Univ. Nijmegen)
– De wereld verklaard vanuit de lucht (dec./jan., Theater Figi)


Vrije Universiteit Amsterdam, 14 november 2020 (VOL):
De spirituele mens

Sinds mensenheugenis verlangt de mens naar méér dan deze aarde te bieden heeft. Dat was al zo bij degenen die de goden aanriepen in tijden van tegenspoed. Maar ook in tijden van voorspoed kan een mens het gevoel bekruipen dat er ‘meer is’: iets waarnaar wij blijven verlangen ook als alles zou moeten kloppen. In deze dagcursus worden de contouren van dit verlangen, én de reactie erop, vanuit diverse levensbeschouwingen onder de loep genomen. Er wordt stilgestaan bij de rol van goden en priesters in de oudste beschavingen en het latere verzet daartegen. Dan aandacht voor de wijze waarop Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme, Confucianisme, Jodendom, Christendom en de Islam ons een spirituele weg aanreiken richting het goede (samen)leven. Tenslotte zal het gaan over de nieuwe rol die spiritualiteit zou kunnen spelen in het leven van de hedendaagse westerling. Hoe om te gaan met een bestaan waarin de westerling 1) weinig te winnen en veel te verliezen heeft, en 2) zowel lokaal thuis moet kunnen komen als globaal moet kunnen samenwerken? Nieuwe vragen waaraan ook een spiritueel aspect te bespeuren valt. 


Universiteit Nijmegen, 12 januari 2021:
China in een dag

Sinds mensenheugenis maakt China indruk. De eerste keizer bouwde in de 3e eeuw v.Chr. al het Terracottaleger en de Chinese Muur. Honderden jaren liep de Chinese beschaving ver voor op de rest. De afgelopen twee eeuwen ging het dramatisch mis: China industrialiseerde te laat en kreeg te maken met bloedige burgeroorlogen en rampzalig wanbeleid. Maar inmiddels is het land weer helemaal terug en lijkt het onder Xi Jinping alle schroom te laten varen. Tijd om op zoek te gaan naar het geheim van deze oude reus. Waarom weet dit land al zo lang zijn stempel te drukken op de wereldgeschiedenis? Wat kenmerkt China op cultureel, economisch en politiek terrein? Waar ligt zijn kracht, waar zijn zwakte? En wat hebben Confucius, Marx en Mao nog in te brengen? In één dag wordt u bijgepraat.


Vrije Universiteit Amsterdam, 16 januari 2021:
Europa in een dag

Ooit vatte Evert Jan Ouweneel op Radio 1 de geschiedenis van Europa in zes minuten samen. Dit keer trekt hij er een hele dag voor uit en wordt de geschiedenis van Europa vooral ingezet om het heden begrijpelijk te maken. Vragen die langskomen:

Vanwaar het huidige nationalisme? We zullen zien dat wij Europeanen veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat wij van elkaar verschillen. Het bijzondere van de Europese geschiedenis is juist dat de grootste revoluties en innovaties op Europees niveau plaatsvonden en dat geen vorst of paus in staat was deze tegen te houden.

Wat te denken van Noord- en Zuid-Europa? Waarom is met name het noordwesten protestants en omarmde het veel eerder de democratie dan het zuidoosten? En waarom die grote verschillen tussen bijvoorbeeld Duitsland en Griekenland binnen de EU? Het heeft weinig met moraal te maken en vooral veel met een verschil in samenleven dat teruggaat tot Karel de Grote!

En wat te verwachten van de toekomst? Waar staan wij ten opzichte van de Verenigde Staten en opkomende landen als China en India? Kan het nog over Frankrijk en Duitsland blijven gaan, of zullen wij in de toekomst alleen op Europees niveau een rol van betekenis spelen?

Tijdens deze themadag komt het allemaal aan bod. Laat u verrassen door het heden en verleden van Europa. Ontstijg de turbulentie van het moment en neem één dag de tijd om in vogelvlucht uzelf en uw continent een plaats te geven in de wereld van gisteren en morgen.

Deze themadag geeft u inzicht in de unieke kenmerken en huidige toestand van Europa, waarbij vergelijkingen worden gemaakt met China en Amerika.Een wereldreis vol verrassende inzichten en verhelderende overzichten. Ontstijg het rumoer van alledag en scheer in vogelvlucht over de wereld zoals die ooit was en op dit moment in de steigers staat.