Agenda

De volgende (openbare) lezingen staan momenteel gepland. Stuur vooral een email naar info[at]evertjanouweneel.nl indien u Evert Jan Ouweneel voor een eigen lezing wilt boeken.

 • Het Westen in zeven basiswaarden (18 januari 2023, Univ. Tilburg)
 • Wereldpolitiek vanuit de lucht (21 januari 2023, VU Amsterdam)
 • De wereldgeschiedenis in een middag (22 april, Singelkerk Utrecht)
 • De vier reuzen van de 21ste eeuw (11 juli 2023, Universiteit Tilburg)
 • Westerse filosofie in één dag (14 juli 2023, VU Amsterdam)
 • Graceland Festival (17 augustus 2023, Scoutinglandgoed Zeewolde)
 • GroenGelovig (Tearfund) (21 oktober 2023, De Basiliek Veenendaal)
 • De vier reuzen van de 21ste eeuw (28 oktober 2023, VU Amsterdam)
 • Westerse filosofie in één dag (10 januari 2024, Universiteit Tilburg)
 • Wereldgeschiedenis & wereldkwesties (16/23 april 2024, Univ. Tilburg)
 • De wereldgeschiedenis in een dag (20 april 2024, VU Amsterdam)
 • De spirituele mens (16 augustus 2024, Vrije Universiteit Amsterdam)

VU Amsterdam, 28 oktober 2023:
De vier reuzen van de 21ste eeuw

Even leek het in de jaren negentig alsof de westerse democratie definitief had gewonnen. Maar inmiddels verkondigt China openlijk de superioriteit van het eigen socialisme, en niemand houdt het tegen. Een nieuwe strijd om het ideologische gelijk is losgebarsten met vier grootmachten in de hoofdrol: China, India, de Verenigde Staten en de Europese Unie. China loopt nog voor op India, maar met evenzoveel inwoners zal ook India een grote rol op het wereldtoneel gaan spelen en het zich steeds meer kunnen veroorloven een eigen ideologische kleur aan te nemen. Ook laat het zich verwachten dat de EU steeds meer tussen twee vuren (China en de VS) in zal komen te staan en – als het politiek volwassen weet te worden – meer een eigen ideologische koers zal varen. Hoewel landen als Rusland, Brazilië en Indonesië ook hun stempel zullen drukken, zal de wereldpolitiek van de 21ste eeuw vooral bepaald worden door vier reuzen die machtig genoeg (zullen) zijn om hun eigen politiek te bepalen zonder dat iemand hen ‘tot de orde’ kan roepen. De grote vraag is, hoeveel steun deze ideologische varianten zullen krijgen van de rest. Welke ideologische machtsblokken zullen ontstaan, en hoe zullen deze de wereldpolitiek, wereldeconomie en wereldcultuur van de toekomst bepalen? Hoog tijd voor een ‘vergelijkend warenonderzoek’. Wat is de voorgeschiedenis en wat zijn de sterkten en zwakten van deze vier reuzen? Waar liggen de overeenkomsten, waar de verschillen, en welke gevolgen kan dit hebben voor ons allemaal? Een fascinerende dag vol eyeopeners en voorzichtige inkijkjes in de wereld van de komende decennia.

Universiteit Tilburg, 9 januari 2024:
Westerse filosofie in één dag

Vijfentwintig eeuwen Westerse wijsbegeerte heeft ons een prachtig gereedschapskistje opgeleverd waarmee wij de grote levensvragen te lijf kunnen gaan. Immanuel Kant vatte deze vragen al eens als volgt samen: Wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Daar gaan wij deze dag mee aan de slag. Het zal geen droge opsomming worden van een eindeloze rij abstracte beweringen, maar een fascinerende reis langs een bonte verzameling filosofen: van ‘systeemdenkers’ als Plato en Hegel die alles proberen te vangen in één plaatje, tot ‘therapeuten’ als Wittgenstein en Lyotard die ons vooral proberen te helpen met het ophelderen van problemen, tot ‘predikers’ als Kierkegaard en Nietzsche die ons vlijmscherp wijzen op onze eigen hebbelijkheden. Een dag vol bijzondere inzichten en mogelijke invalshoeken die u zomaar zouden kunnen helpen in de omgang met uw eigen levensvragen. Een dag waarmee u, met andere woorden, alleen maar uw voordeel kunt doen.