Interview met Andries Knevel

Op 7 september 2015 werd Evert Jan Ouweneel geïnterviewd door Andries Knevel over de spirituele ontwikkeling die hij doormaakte.