Over

Evert-Jan Ouweneel is Chief of Vision binnen World Vision Australia (50%) en Senior Advisor Vision & Fundraising binnen World Vision International (50%). Daarbuiten verzorgt hij regelmatig lezingen en seminars over grote maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden.

Als Chief of Vision leidt Evert-Jan de ontwikkeling van nieuwe wijzen waarop de organisatorische visie en werkwijze aan een breed publiek kan worden gecommuniceerd. Intern is hij verantwoordelijk voor de toerusting van medewerkers op dit gebied, waarbij de vraag luidt: waar staat World Vision voor en welke impact heeft dit op ons werk? Extern vervult Evert-Jan de rol van ‘thought leader’. Daarbij richt hij zich op de grote wereldkwesties die nu spelen en de behoefte aan zowel internationale samenwerking als intercultureel inzicht en respect. In het bijzonder is hij geïnteresseerd in de hoop en overtuigingen die mensen koesteren in de huidige wereld.

World Vision Australia is de grootste NGO in Australië met een jaarlijks budget van 400 miljoen AUD. Binnen de overige (meer dan 20) fondswervingskantoren, met een totaalbudget 2,5 miljard USD, bekleedt Evert-Jan de internationale rol van Senior Advisor voor Boards en Senior Leaders. Tot deze rol behoort het begeleiden van nieuwe fondswervingsdirecteuren om vertrouwd te raken met zowel World Visions visie en benadering als de complexiteiten die horen bij een wereldwijde organisatie.

Buiten World Vision heeft Evert-Jan een jarenlange ervaring opgebouwd in het beschrijven van grote maatschappelijke ontwikkelingen. Zijn dagseminars over 5000 jaar wereldgeschiedenis, 5000 jaar spiritualiteit, China, Europa, waarden, wereldmachten en wereldkwesties hebben inmiddels een groot publiek bereikt. Als cultuurfilosoof gaat Evert-Jans interesse vooral uit naar de ‘logica’ achter gebeurtenissen en naar de grote verbanden die maken dat u door de bomen het bos weer ziet. (Klik hier voor nieuwe lezingen)

Evert-Jan verzorgt regelmatig HOVO en Studium Generale lezingen binnen de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Tilburg en sinds kort de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is hij regelmatig te vinden in Theater Figi in Zeist, waar hij onder meer de wereldgeschiedenis in één avond samenvat. Naast dit alles bekleedt Evert-Jan de rol van vice-voorzitter binnen de Raad van Toezicht van de Evangelische Omroep.

Elders op deze website staat een overzicht van de seminars en lezingen die Evert-Jan binnenkort verzorgt. Maar neemt u gerust ook persoonlijk contact op. Email: info@evertjanouweneel.nl. Telefoon: 035-5445397.

Hieronder een overzicht van organisaties waarmee Evert-Jan in de afgelopen jaren samenwerkte: