Industriële kerken in een post-industriële tijd

Steeds meer westerlingen zijn niet meer vanzelfsprekend lid van een gemeenschap of organisatie, maar stellen eisen en blijven loyaal zolang aan die eisen wordt voldaan. Dit gedrag is typerend voor onze mobiele samenleving, en christenen zijn daarin niet anders dan niet-christenen. Steeds meer kerken die weten aan te sluiten bij de wensen en behoeften van … Continue reading Industriële kerken in een post-industriële tijd