Godenstrijd

Deze pagina bevat de samenvatting en enkele recensies van Godenstrijd.

Klik hier voor drie fragmenten uit het boek.

Voel je vrij om mij een persoonlijke reactie te sturen. Ik ben benieuwd!

Samenvatting

Met frisse literaire overmoed doe ik verslag van het vroegste begin, ja zelfs van vóór dat begin, toen ook de engelen nog niet wisten welke taak hun in de kosmos was toebedeeld. Gebaseerd op vele oeroude mythen en sagen vertel ik over de strijd tussen de bewoners van deze aarde en die van de hemelsferen, tussen het geslacht van de mensen en dat van de engelen. Beide geslachten eigenden zich een vrijheid toe die hun niet toebehoorde en brachten daarmee grote rampspoed in de hemelen en op aarde. Maar het is niet alles kommer en kwel: steeds is daar ook de rechtvaardige die het lot van de wereld op zijn schouders voelt en weigert te geloven dat een schepsel het kan winnen van de bron waaruit hij drinkt.

Aanbeveling van Rabbijn Awraham Soetendorp op de kaft

‘Originele, verwarrende, overweldigende caleidoscoop van vertellingen en commentaren die bij de lezer de eerbied en bewondering verdiept voor het Genesisverhaal. In het scherpst mogelijke contrast met de hevige strijd uit de verhalen en mythen doemt het idyllische beeld op van de geest van G-d die beweegt boven de oerwateren.’

Uit de recensie van Wolter Huttinga in Trouw (23 september 2020)

Als er een prijs bestond voor het meest bizarre theologische boek, zou dit de onbetwiste winnaar zijn. [..] Uiterst fascinerend. Het kreeg me steeds meer te pakken. Ik heb waardering voor de exercitie. Veel mythische elementen die in Genesis aandoen als merkwaardige oprispingen, worden hier uitgewerkt. Die hele torenbouw van Babel past in deze context zoveel beter en organischer dan in Genesis. De verdwaalde reuzen in de Bijbel (Goliat!) krijgen hun familie en voorgeschiedenis terug. Ook de cultische achtergrond waaruit Abram in Genesis wordt weggeroepen komt hier tot leven. Je begrijpt de Oud-Oosterse mindset van de Bijbel beter. De Bijbel kun je vergelijken met Tolkiens ‘The Lord of The Rings’. Ook daar zwerven verwijzingen rond naar een gestorven mythische wereld. Tolkiens postuum uitgegeven ‘Silmarillion’ vulde de leemte van zijn hoofdwerk door de mythen op de achtergrond uit te werken. Ouweneels Godenstrijd is de Silmarillion bij de Bijbel.

Uit de recensie van Tjerk de Reus in De Nieuwe Koers (zomer 2020)

Meeslepende oervertelling. Origineel en verrassend. [..] Hoe verwant Ouweneel ook is aan andere religieuze oervertellers, zijn aanpak is van een eigen kaliber. Leidraad voor hem is het bijbelboek Genesis, daarvan grofweg de eerste helft. Wat daar te vinden is, heeft hij verweven met verhalen uit oud-oosterse mythen, Griekse bronnen en zelfs een kroniek over ‘waaragtige beschrijvinge van Friesland’. Je zou zeggen: een fantasierijke potpourri van verhalen! Geen gek vermoeden – maar geheel onjuist. De ongedwongenheid waarmee Ouweneel dit alles verbindt en tot een eenheid heeft gesmeed, is bewonderenswaardig.

Uit de recensie van Mark de Boer op Goodreads

Een geweldige hervertelling van iets waarvan niemand weet hoe het was… Evert Jan Ouweneel brengt een breed scala aan oergeschiedenissen samen tot een fascinerende lijn van de ‘woest en ledige’ aarde tot aan de dood van aartsvader Abraham. Op het raamwerk van Genesis ontstaat een (fantasie?-)rijk verhaal van God, engelen, goden, reuzen en mensen. Het is mythologie zoals het hoort te zijn: met diepmenselijke verwikkelingen (ook bij engelen, goden en reuzen!) en met diepzinnige duiding en betekenis.

Uit de rubriek “Leestip” van Het Goede Leven (september 2020)

Op een interessante manier verweeft Ouweneel oude religieuze verhalen uit het Midden-Oosten met de eerste helft van het Bijbelboek Genesis. [..] Ouweneels relaas is vintage Hebreeuws: de wereld is vol krachten die de mens te boven gaan, maar een tragisch levensbesef is afwezig.

Uit de recensie van cultureel antropoloog Nienke Muurling op bol.com

In een lyrische, archaïsche en aan perfectie rakende stijl creëert Ouweneel met zijn Godenstrijd een geheel nieuw genre. Het boek ontstijgt fictie en non-fictie, verbindt kunst met wetenschap en verweeft een grenzeloze verbeelding met zeer nauwkeurig bronnenonderzoek. Als lezer proef ik de wijze waarop Ouweneel ieder woord en iedere punt komma heeft gewikt en gewogen. Geen woord is teveel, ieder woord is functioneel en draagt bij aan een ‘fantastische’ en verrassende nieuwe werkelijkheid.

Tweet van Marco van der Graaf (CEO World Vision Nederland)

Las net in de zon dit boek van @ejouweneel in één ruk uit. Briljante aaneenrijging van mythen en verhalen binnen de structuur van Genesis. Nog nooit zoiets gelezen.