Agenda

Deze agenda bevat de volgende (publiekelijk toegankelijke) lezingen:

  • Reis om de wereld in 6 avonden (dec 2018/jan 2019, Theater Figi)
  • De spirituele mens (16 jan 2019, Vrije Universiteit Amsterdam)
  • De wereldgeschiedenis in een dag (8/18 jan, Univ. Tilburg/Nijmegen)

REIS OM DE WERELD IN 6 AVONDEN

In een nieuwe serie theatercolleges neemt cultuurfilosoof Evert Jan Ouweneel u mee op een reis om de wereld, op zoek naar oude en nieuwe glorietijden. Van het Midden-Oosten, met zijn oude voorspoed en huidige misère, gaat de reis naar China, waar de oude reus zijn plaats weer inneemt op het wereldtoneel. Dan volgt het even gewelddadige als creatieve Europa, dat eeuwenlang de wereld naar zijn hand wist te zetten. Amerika is de volgende halte, waarbij de vraag luidt waarom het noorden zo machtig werd en het zuiden zoveel dictaturen en recessies kende. De reis vervolgt naar Afrika, het continent dat ooit grote rijkdommen vergaarde en nu worstelt met droogte en geweld. Eindstation is het werelddeel dat als geen ander ons denken en doen zal gaan bepalen: Azië.

Gun uzelf een wereldreis vol verrassende inzichten en verhelderende overzichten. Ontstijg het rumoer van alledag en scheer in vogelvlucht over de wereld zoals die ooit was en op dit moment in de steigers staat. KAARTEN VOOR DE HELE SERIE (€139)

HIERONDER DE BESCHRIJVING VAN DE ZES AVONDEN

Theater Figi, 29 november 2018: Het Midden-Oosten in één avond
Eeuwen, soms zelfs duizenden jaren lang was het Midden-Oosten het meest florerende werelddeel op aarde. Niet alleen in de tijd van de oude Farao’s, de Babyloniërs en de Perzen, maar ook in de eerste eeuwen van de Islam. Groot is dan ook het contrast met onze tijd, pijnlijk aangevoeld door veel huidige bewoners van het Midden-Oosten. In de vorige eeuw droomde men nog van een nieuwe Arabische opleving en onlangs kreeg men nieuwe hoop tijdens de Arabische Lente. De oude glorietijd lijkt echter maar niet terug te keren. Wat is er aan de hand? Wat bracht het Midden-Oosten zoveel voorspoed en wat veroorzaakt de huidige tegenspoed? In één avond wordt u bijgepraat. KAARTEN

Theater Figi, 13 december 2018: China in één avond
Sinds mensenheugenis maakt China indruk. De eerste keizer bouwde in de 3e eeuw v.Chr. al het Terracottaleger en de Chinese Muur. Honderden jaren liep de Chinese beschaving ver voor op de rest. De afgelopen twee eeuwen ging het dramatisch mis: China industrialiseerde te laat en kreeg te maken met bloedige burgeroorlogen en rampzalig wanbeleid. Maar inmiddels is het land weer helemaal terug en lijkt het onder Xi Jinping alle schroom te laten varen. Tijd om op zoek te gaan naar het geheim van deze oude reus. Waarom weet dit land al zo lang zijn stempel te drukken op de wereldgeschiedenis? Wat kenmerkt China op cultureel, economisch en politiek terrein? Waar ligt zijn kracht, waar zijn zwakte? En wat hebben Confucius, Marx en Mao nog in te brengen? Alles in één avond. KAARTEN

Theater Figi, 20 december 2018: Europa in één avond
Europa kwam laat op gang in de wereldgeschiedenis, maar in de laatste duizend jaar heeft de wereld van haar bestaan geweten. In één avond wordt u ingewijd in de typische kenmerken van dit vertrouwde werelddeel. Wat maakte West-Europa zo invloedrijk en waar staat het nu ten opzichte van Amerika, Rusland, China en India? Waarom verschoof de macht van Zuid- naar Noord-Europa in het afgelopen millennium, en vanwaar het huidige nationalisme en anti-Europese sentiment? Laat u verrassen door nieuwe inzichten en overzichten. Gun uzelf één avond om in vogelvlucht uzelf en uw continent een plaats te geven in de wereld van gisteren en morgen. KAARTEN

Theater Figi, 10 januari 2018: Amerika in één avond
Laat u bijpraten over het wel en wee van Noord- en Zuid-Amerika. Na al duizenden jaren illustere rijken te hebben gekend, werden de meeste landen in dit gebied zo’n 200 jaar geleden opnieuw onafhankelijk. Het noorden maakt dan een heel andere geschiedenis door dan het zuiden. Hoe zit dat? Wat was de invloed van Spanje en Portugal op het zuiden en hoe bepaalden Nederland en Engeland het noorden? Hoe kon Noord-Amerika in de 20e eeuw zoveel macht verwerven, terwijl Zuid-Amerika gebukt ging onder dictaturen en recessies? En waar staan zij nu? Wat valt er van Noord-Amerika te verwachten en wat van Zuid-Amerika? Over Trump en Venezuela, kapitalisme en protectionisme, vrijheid en ongelijkheid. Genoeg voor een fascinerende avond. KAARTEN

Theater Figi, 17 januari 2018: Afrika in één avond
Gemakkelijk wordt Afrika afgedaan als een probleemgeval met ongewenste migratie tot gevolg. De geschiedenis toont echter een heel ander Afrika. Ooit was Carthago in Noord-Afrika de grootste rivaal van het Romeinse Rijk en kwam het graan van Rome uit Egypte. Ooit bepaalde de koning van Mali de goudprijs in de wereld, bepaalden Afrikaanse Berbers de westerse filosofie, en dreven de Chinezen handel met Groot-Zimbabwe. Vanwaar die voorspoed? En waarom is daar nu zo weinig van te zien? Waar liggen de belemmeringen en waar de kansen? Hoeveel migranten kan Europa nog verwachten? En wat kunnen wij leren van Ubuntu, de Afrikaanse levensfilosofie die voor leiders als Tutu en Mandela zoveel betekende? Een avond vol nuttige en verrijkende inzichten. KAARTEN

Theater Figi, 24 januari 2018: Azië in één avond
De komende decennia zal geen werelddeel zozeer ons denken en doen bepalen als Azië. De geschiedenis laat regelmatig zien dat wie de handel bepaalt ook het denken bepaalt. In de afgelopen jaren paste het Oosten zich nog aan het Westen aan, maar geleidelijk begint het tij te keren. Internationale producten worden steeds meer op de middenklasse van China en India afgestemd. En het is de vraag hoeveel landen in de toekomst nog onder de indruk zijn van wat het Westen onder recht en democratie verstaat. (Nooit was een land zo rijk en tegelijk zo ondemocratisch als het huidige Singapore.) Laat u op deze avond bijpraten over de politiek, cultuur en economie van Azië, en alle ontwikkelingen die ons werelddeel niet onberoerd zullen laten. KAARTEN


Vrije Universiteit Amsterdam, 16 januari 2019: De spirituele mens
Sinds mensenheugenis verlangt de mens naar méér dan deze aarde te bieden heeft. Dat was al zo bij degenen die de goden aanriepen in tijden van tegenspoed. Maar ook in tijden van voorspoed kan een mens het gevoel bekruipen dat er ‘meer is’: iets waarnaar wij blijven verlangen ook als alles zou moeten kloppen. In deze dagcursus worden de contouren van dit verlangen, én de reactie erop, vanuit diverse levensbeschouwingen onder de loep genomen. Tenslotte zal het gaan over de nieuwe rol die spiritualiteit zou kunnen spelen in het leven van de hedendaagse westerling. Hoe om te gaan met een bestaan waarin de westerling 1) weinig te winnen en veel te verliezen heeft, en 2) zowel lokaal thuis moet kunnen komen als globaal moet kunnen samenwerken? Nieuwe vragen waaraan ook een spiritueel aspect te bespeuren valt. AANMELDEN

Universiteit Tilburg, 8 januari 2019 / Universiteit Nijmegen, 18 januari 2019: De wereldgeschiedenis in een dag
Alles in het heden werd bekokstoofd in het verleden. Hoe meer u dus de geschiedenis kent, hoe minder de wereld u verbazen kan. Waarom ontstond er in Irak een beschaving en zaten de Papoea’s ruim 5000 jaar later nog steeds in het Stenen Tijdperk? Waarom vielen de Han-dynastie in China en het Romeinse Rijk in Europa ongeveer tegelijkertijd? Waarom ontdekten niet de Chinezen maar de Europeanen de wereld, terwijl de Chinezen aan het begin van de 15e eeuw al met hun schepen bij Madagaskar waren? En waarom veroverden de Europeanen eerst alleen de kusten van de wereld en pas veel later de rest? Er steekt een bepaalde logica achter deze feiten. En wat blijkt: soms herhalen de patronen zich die wij in het verleden tegenkomen. Ken het verleden, en het kan dus zomaar gebeuren dat je ook jezelf in je eigen tijd beter leert kennen. Tegelijk is het goed mogelijk dat wij als wereldbevolking in een nieuwe fase van de geschiedenis zijn aanbeland. Nooit eerder moest immers de hele wereld samenwerken om de hele planeet op orde te krijgen. INSCHRIJVEN VOOR TILBURG / INSCHRIJVEN VOOR NIJMEGEN