Agenda

Deze agenda bevat de volgende openbare lezingen (met direct hieronder de externe links en daarna korte beschrijvingen per lezing):


Vrije Universiteit Amsterdam, 11 januari 2020:
China in een dag

Sinds mensenheugenis maakt China indruk. De eerste keizer bouwde in de 3e eeuw v.Chr. al het Terracottaleger en de Chinese Muur. Honderden jaren liep de Chinese beschaving ver voor op de rest. De afgelopen twee eeuwen ging het dramatisch mis: China industrialiseerde te laat en kreeg te maken met bloedige burgeroorlogen en rampzalig wanbeleid. Maar inmiddels is het land weer helemaal terug en lijkt het onder Xi Jinping alle schroom te laten varen. Tijd om op zoek te gaan naar het geheim van deze oude reus. Waarom weet dit land al zo lang zijn stempel te drukken op de wereldgeschiedenis? Wat kenmerkt China op cultureel, economisch en politiek terrein? Waar ligt zijn kracht, waar zijn zwakte? En wat hebben Confucius, Marx en Mao nog in te brengen? In één dag wordt u bijgepraat. INSCHRIJVEN


Groote Societeit Zwolle, 13 januari 2020:
De wereldgeschiedenis in 1 dag

Laat u in één dag bijpraten over 5000 jaar geloof, geweld, geluk en gedoe. Alles in het heden werd bekokstoofd in het verleden. Hoe beter u de geschiedenis kent, hoe minder de wereld u verbazen kan. U ziet de opmars van China en India en beseft: tot 1800 waren dat altijd al de grootste economieën. U ziet de macht om de regio tussen Saudi-Arabië en Iran en weet: daaronder ligt een soennitisch-sjiitisch conflict dat helaas al veertien eeuwen gaande is. Of u kijkt naar Europa dat nu al 70 jaar vrede kent en denkt: niet slecht voor een continent dat sinds de komst van het buskruit non-stop oorlog voerde.

Waarom ontstond er in Irak een beschaving en zaten de Papoea’s ruim 5000 jaar later nog steeds in het Stenen Tijdperk? Waarom vielen de Han-dynastie in China en het Romeinse Rijk in Europa ongeveer tegelijkertijd? Waarom ontdekten niet de Chinezen maar de Europeanen de wereld, terwijl de Chinezen aan het begin van de 15e eeuw al met hun schepen bij Madagaskar waren? En waarom veroverden de Europeanen eerst alleen de kusten van de wereld en pas veel later de rest?

Er steekt een logica achter de feiten. En soms herhalen zich de patronen uit het verleden. Ken het verleden, en het kan dus zomaar gebeuren dat je ook jezelf wat beter leert kennen. AANMELDEN


Universiteit Tilburg, 14 januari 2020:
Europa in een dag

Ooit vatte Evert Jan Ouweneel op Radio 1 de geschiedenis van Europa in zes minuten samen. Dit keer trekt hij er een hele dag voor uit en wordt de geschiedenis van Europa vooral ingezet om het heden begrijpelijk te maken. Vragen die langskomen:

Vanwaar het huidige nationalisme? We zullen zien dat wij Europeanen veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat wij van elkaar verschillen. Het bijzondere van de Europese geschiedenis is juist dat de grootste revoluties en innovaties op Europees niveau plaatsvonden en dat geen vorst of paus in staat was deze tegen te houden.

Wat te denken van Noord- en Zuid-Europa? Waarom is met name het noordwesten protestants en omarmde het veel eerder de democratie dan het zuidoosten? En waarom die grote verschillen tussen bijvoorbeeld Duitsland en Griekenland binnen de EU? Het heeft weinig met moraal te maken en vooral veel met een verschil in samenleven dat teruggaat tot Karel de Grote!

En wat te verwachten van de toekomst? Waar staan wij ten opzichte van de Verenigde Staten en opkomende landen als China en India? Kan het nog over Frankrijk en Duitsland blijven gaan, of zullen wij in de toekomst alleen op Europees niveau een rol van betekenis spelen?

Tijdens deze themadag komt het allemaal aan bod. Laat u verrassen door het heden en verleden van Europa. Ontstijg de turbulentie van het moment en neem één dag de tijd om in vogelvlucht uzelf en uw continent een plaats te geven in de wereld van gisteren en morgen.

Deze themadag geeft u inzicht in de unieke kenmerken en huidige toestand van Europa, waarbij vergelijkingen worden gemaakt met China en Amerika.Een wereldreis vol verrassende inzichten en verhelderende overzichten. Ontstijg het rumoer van alledag en scheer in vogelvlucht over de wereld zoals die ooit was en op dit moment in de steigers staat. INSCHRIJVEN


Centrale Bibliotheek Enschede, 15 januari 2020:
De wereldgeschiedenis in 1 dag

Laat u in één dag bijpraten over 5000 jaar geloof, geweld, geluk en gedoe. Alles in het heden werd bekokstoofd in het verleden. Hoe beter u de geschiedenis kent, hoe minder de wereld u verbazen kan. U ziet de opmars van China en India en beseft: tot 1800 waren dat altijd al de grootste economieën. U ziet de macht om de regio tussen Saudi-Arabië en Iran en weet: daaronder ligt een soennitisch-sjiitisch conflict dat helaas al veertien eeuwen gaande is. Of u kijkt naar Europa dat nu al 70 jaar vrede kent en denkt: niet slecht voor een continent dat sinds de komst van het buskruit non-stop oorlog voerde.

Waarom ontstond er in Irak een beschaving en zaten de Papoea’s ruim 5000 jaar later nog steeds in het Stenen Tijdperk? Waarom vielen de Han-dynastie in China en het Romeinse Rijk in Europa ongeveer tegelijkertijd? Waarom ontdekten niet de Chinezen maar de Europeanen de wereld, terwijl de Chinezen aan het begin van de 15e eeuw al met hun schepen bij Madagaskar waren? En waarom veroverden de Europeanen eerst alleen de kusten van de wereld en pas veel later de rest?

Er steekt een logica achter de feiten. En soms herhalen zich de patronen uit het verleden. Ken het verleden, en het kan dus zomaar gebeuren dat je ook jezelf wat beter leert kennen. AANMELDEN


Universiteit Nijmegen, 17 januari 2020:
De wereld verklaard vanuit de lucht

Pak er een paar luchtfoto’s bij en het wordt al snel duidelijk hoe bergen en oceanen, delta’s en zoetwatermeren, tropen en woestijnen de weg van de mens kunnen banen en blokkeren. In deze cursus trekken wij van werelddeel naar werelddeel, op zoek naar aanwijzingen in het landschap die ons kunnen helpen de geschiedenis en huidige wereld beter te begrijpen.

In de ochtend richten wij ons op de afgelopen 5000 jaar. We zullen zien dat een blik vanuit de lucht het ene voorspelbaar en het andere verrassend maakt. Wat schonk de natuur (wel en niet) aan de verschillende werelddelen, en hoe deden de mensen er (wel en niet) hun voordeel mee? Waar klonterden mensen samen en waarom daar? Wie grepen de macht en waarom zij? En welke ontdekkingen maakten dat natuurlijke barrières ineens verdwenen waren?

In de middag alle aandacht voor het huidige wereldtoneel. Opnieuw lopen wij de werelddelen langs, op zoek naar de kansen en belemmeringen die het landschap ons toont. Waar weet de mens zijn zin door te drijven en waar laat de planeet haar tanden zien? Waar liggen de schatten van de bodem en wie profiteert ervan? En waar worden de economische kaarten door veranderingen in de natuur en het klimaat opnieuw geschud?

Een verkenning van het menselijk gewoel in heden en verleden vanuit de lucht. INSCHRIJVEN


DE WERELD VERKLAARD VANUIT DE LUCHT
(vijf theatercolleges in Theater Figi, Zeist)

Pak er een paar luchtfoto’s bij en het wordt al snel duidelijk hoe bergen en oceanen, delta’s en zoetwatermeren, tropen en woestijnen de weg van de mens kunnen banen en blokkeren. In deze theatercolleges trekken wij van Oost naar West en van Noord naar Zuid, op zoek naar aanwijzingen vanuit de lucht die ons kunnen helpen de wereld te begrijpen.

De eerste twee colleges richten wij ons op de afgelopen 5000 jaar. We zullen zien dat een blik vanuit de lucht het ene voorspelbaar en het andere verrassend maakt. Wat schonk de natuur (wel en niet) aan de verschillende werelddelen, en hoe deden de mensen er (wel en niet) hun voordeel mee? Waar klonterden mensen samen en waarom daar? Wie grepen de macht en waarom zij? En welke ontdekkingen maakten dat natuurlijke barrières ineens verdwenen waren?

De volgende twee colleges alle aandacht voor het huidige wereldtoneel. Opnieuw lopen wij de werelddelen langs, op zoek naar kansen en belemmeringen die ons vanuit de lucht worden getoond. Waar liggen de schatten van de bodem en wie profiteert ervan? En waar worden de economische kaarten door veranderingen in natuur en klimaat opnieuw geschud?

Het laatste college werpen we een blik op de toekomst. Ditmaal zoemen we zover uit dat we de hele aarde in het vizier krijgen. Waar liggen de kansen en bedreigingen die alle landen delen? Waar weten de mensen hun zin door te drijven en waar laat de planeet haar tanden zien?

Het vorige seizoen waren diverse colleges bijna uitverkocht, dus schrijf u snel in! KAARTEN BESCHIKBAAR VIA WWW.FIGI.NL

Hieronder de beschrijving van de 5 avonden:

Theater Figi, 12 december 2019: 5000 jaar vanuit de lucht: Oost
In vogelvlucht neemt Evert Jan Ouweneel u mee langs 5000 jaar beschavingen in het Nabije en Verre Oosten. Waar ontstonden de eerste rijken en waarom daar? Hoe bepaalden dieren, gewassen, bergen en rivieren de geschiedenis van de Babyloniërs, de Egyptenaren, de Indiërs en de Papoea’s? Hoe drukte de Himalaya haar stempel op het Oosten? Waar liep de Zijderoute en waarom daar? Waar kregen het Boeddhisme en de Islam voet aan de grond en waarom daar? Hoe zag het Midden-Oosten er met en zonder olie uit? En hoe konden China en India uitgroeien tot meer dan 1 miljard inwoners? Allemaal vragen die met een blik vanuit de lucht heel aardig te beantwoorden zijn. Een fascinerende en verhelderende vlucht langs de Oriënt! KAARTEN

Theater Figi, 19 december 2019: 5000 jaar vanuit de lucht: West
Noordwest-Europa is een laatkomertje in de geschiedenis. Dat heeft vooral met een hoop klei te maken. Pas 1200 jaar geleden was er een ploeg die er doorheen kon. Toen was het snel gedaan met de macht van Zuid-Europa, want klei is veel vruchtbaarder dan het zand langs de Middellandse Zee. Later trokken de Europeanen naar Amerika waar het Walhalla bleek te liggen van de boer. Maar daarvoor moesten de Indianen wijken, die notabene al ver voor de Europeanen indrukwekkende beschavingen kenden. Hoe hielp de natuur de Maya’s en de Inca’s een handje? En voor welke kansen en uitdagingen stonden de Afrikanen aan de andere kant van de Oceaan? Een blik vanuit de lucht en 5000 jaar Europa, Amerika en Afrika gaan open als een boek! KAARTEN

Theater Figi, 9 januari 2020: De wereld vanuit de lucht: Noord
In één avond scheert Evert Jan Ouweneel over het landschap van China, Japan, Rusland, Europa en de Verenigde Staten, op zoek naar tekenen in het landschap die wijzen op sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen. Waar liggen de schatten in ieder werelddeel en waar laat de natuur haar tanden zien? Waar liggen de grenzen die door geen wereldmacht te overschrijden zijn? En waar trekt de innovatieve mens alsnog aan het langste einde? Een hele avond over vijf machten in een beslissende fase van hun bestaan. De één wat nerveuzer dan de ander, maar alle vijf hebben zij zich te voegen naar dezelfde logica van de planeet. Tijd om vanuit de lucht de balans op te maken. In één avond wordt u bijgepraat! KAARTEN

Theater Figi, 16 januari 2020: De wereld vanuit de lucht: Zuid
Een hele avond gewijd aan de opkomende machten in de wereld. China kwam al langs in het vorige college. Dit keer gaat het over landen als India, Pakistan, Zuid-Korea, Brazilië, Indonesië, Mexico, Turkije, Iran, Nigeria en Egypte. Waar hebben zij hun groei aan te danken en wat mogen we verwachten? Waar stuiten zij op de grenzen van de natuur en waar op de grenzen van machtiger machten? Welke bevolking groeit, welke vergrijst? Waar houdt men eten over, waar niet? Waar vindt men werk in de stad, waar niet? Waar gooit de klimaatverandering roet in het eten, en waar kan het menselijk vernuft alsnog hardnekkige barrières overwinnen? Allemaal kwesties die met een blik vanuit de lucht — op water en woestijnen, steden en grondstoffen — een stuk inzichtelijker worden. Laat u meenemen op een enerverende vlucht! KAARTEN

Theater Figi, 23 januari 2020: De toekomst vanuit de lucht
Nog eenmaal scheren wij met Evert Jan Ouweneel over het aardoppervlak om nog eenmaal de balans op te maken. Alle landen uit de vorige colleges komen opnieuw langs, maar dit keer zoemen we zover uit dat we de hele planeet in het vizier krijgen. Waar liggen de kansen en bedreigingen die alle landen delen? Waar deelt men dezelfde rivieren, oceanen en lucht, en wordt het een kwestie van eigenbelang dat men ook het huis van de buren op orde brengt? Hoeveel ruimte blijft er over voor nationalisme als de planeet steeds harder roept om internationale maatregelen? Nog éénmaal de wereld in vogelvlucht, in al haar glorie en kwetsbaarheid. Een deprimerende avond wordt het niet, wel spannend. Nooit eerder in de afgelopen 5000 jaar moest de hele wereld samenwerken om de hele planeet op orde te krijgen! KAARTEN


Universiteit Nijmegen, 1 juli 2020:
5000 jaar op zoek naar het goede leven

In één dag maakt u kennis met de invloedrijkste levensbeschouwingen van de afgelopen 5000 jaar, met ieder hun eigen visie op het goede leven. Op deze studiedag passeren de meest invloedrijke versies de revue: hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme, confucianisme, jodendom, christendom, islam en humanisme.

Sinds mensenheugenis jagen mensen het goede leven na, als einde van alle lijden en basis van alle geluk. Aanvankelijk probeerden zij vooral de goden aan hun zijde te krijgen om tot dit goede leven te komen. Maar die bleken corrupt, evenals de bijbehorende priesters, wat aanleiding gaf tot nieuwe goden en nieuwe priesterbewegingen. In de moderne tijd kwam steeds meer het eigen geluk centraal te staan, waarbij de aandacht verschoof van het hiernamaals naar het hiernumaals. De zoektocht is echter nog altijd niet ten einde. Nieuwe uitdagingen, grote en kleine, vragen om nieuwe antwoorden.

Op deze studiedag lopen wij de invloedrijkste visies op het goede leven langs. Waarin ligt hun kracht en wat zijn de onderlinge overeenkomsten en verschillen? Allereerst staan we stil bij de rol van goden en priesters in de oudste beschavingen en het latere verzet daartegen. Dan is er aandacht voor de wijze waarop hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme, confucianisme, jodendom, christendom, islam en humanisme invulling geven aan het goede leven. Tenslotte gaat het over de zoektocht in het leven van de hedendaagse westerling. Hoe om te gaan met een bestaan waarin de westerling 1) weinig te winnen en veel te verliezen heeft, en 2) zowel lokaal thuis moet kunnen komen als globaal moet kunnen samenwerken? Nieuwe vragen die aansporen tot nieuwe antwoorden op de aloude vraag naar het goede (samen)leven. INSCHRIJVEN