Agenda

Deze agenda bevat de volgende (publiekelijk toegankelijke) lezingen:

  • De wereld verklaard vanuit de lucht (28 juni 2019, Universiteit Tilburg)
  • De wereld verklaard vanuit de lucht (2 juli 2019, VU Amsterdam)
  • Reis om de wereld in een dag (4 juli 2019, Universiteit Nijmegen)
  • De wereldgeschiedenis in een dag (12 oktober 2019, VU Amsterdam)
  • De wereld verklaard vanuit de lucht (5 avonden, dec/jan, Theater Figi)

Universiteit Tilburg, 28 juni 2019 / VU Amsterdam, 2 juli 2019:
De wereld verklaard vanuit de lucht

Pak er een paar luchtfoto’s bij en het wordt al snel duidelijk hoe bergen en oceanen, delta’s en zoetwatermeren, tropen en woestijnen de weg van de mens kunnen banen en blokkeren. In deze cursus trekken wij van werelddeel naar werelddeel, op zoek naar aanwijzingen in het landschap die ons kunnen helpen de geschiedenis en huidige wereld beter te begrijpen.

In de ochtend richten wij ons op de afgelopen 5000 jaar. We zullen zien dat een blik vanuit de lucht het ene voorspelbaar en het andere verrassend maakt. Wat schonk de natuur (wel en niet) aan de verschillende werelddelen, en hoe deden de mensen er (wel en niet) hun voordeel mee? Waar klonterden mensen samen en waarom daar? Wie grepen de macht en waarom zij? En welke ontdekkingen maakten dat natuurlijke barrières ineens verdwenen waren?

In de middag alle aandacht voor het huidige wereldtoneel. Opnieuw lopen wij de werelddelen langs, op zoek naar de kansen en belemmeringen die het landschap ons toont. Waar weet de mens zijn zin door te drijven en waar laat de planeet haar tanden zien? Waar liggen de schatten van de bodem en wie profiteert ervan? En waar worden de economische kaarten door veranderingen in de natuur en het klimaat opnieuw geschud?

Een verkenning van het menselijk gewoel in heden en verleden vanuit de lucht. AANMELDEN TILBURG / AANMELDEN AMSTERDAM


Universiteit Nijmegen, 4 juli 2019:
Reis om de wereld in een dag

In één dag neemt cultuurfilosoof Evert Jan Ouweneel u mee op een reis om de wereld, op zoek naar oude en nieuwe glorietijden. De cursus vertrekt in het Midden-Oosten, met zijn oude voorspoed en huidige misère. Dan gaat de reis naar China, waar de oude reus zijn plaats weer inneemt op het wereldtoneel. Daarna volgt het even gewelddadige als creatieve Europa, dat eeuwenlang de wereld naar zijn hand wist te zetten. Amerika is de volgende halte, waarbij de vraag luidt waarom het noorden zo machtig werd en het zuiden zoveel dictaturen en recessies kende. De reis vervolgt naar Afrika, het continent dat ooit grote rijkdommen vergaarde en nu worstelt met droogte en geweld. Eindstation is het werelddeel dat als geen ander ons denken en doen zal gaan bepalen: Azië.

Een wereldreis vol verrassende inzichten en verhelderende overzichten. Ontstijg het rumoer van alledag en scheer in vogelvlucht over de wereld zoals die ooit was en op dit moment in de steigers staat. INSCHRIJVEN


Vrije Universiteit Amsterdam, 12 oktober 2019:
De wereldgeschiedenis in een dag

Alles in het heden werd bekokstoofd in het verleden. Hoe meer u dus de geschiedenis kent, hoe minder de wereld u verbazen kan. Waarom ontstond er in Irak een beschaving en zaten de Papoea’s ruim 5000 jaar later nog steeds in het Stenen Tijdperk? Waarom vielen de Han-dynastie in China en het Romeinse Rijk in Europa ongeveer tegelijkertijd? Waarom ontdekten niet de Chinezen maar de Europeanen de wereld, terwijl de Chinezen aan het begin van de 15e eeuw al met hun schepen bij Madagaskar waren? En waarom veroverden de Europeanen eerst alleen de kusten van de wereld en pas veel later de rest? Er steekt een bepaalde logica achter deze feiten. En wat blijkt: soms herhalen de patronen zich die wij in het verleden tegenkomen. Ken het verleden, en het kan dus zomaar gebeuren dat je ook jezelf in je eigen tijd beter leert kennen. Tegelijk is het goed mogelijk dat wij als wereldbevolking in een nieuwe fase van de geschiedenis zijn aanbeland. Nooit eerder moest immers de hele wereld samenwerken om de hele planeet op orde te krijgen. INSCHRIJVEN


DE WERELD VERKLAARD VANUIT DE LUCHT
(vijf theatercolleges in Theater Figi, Zeist)

Pak er een paar luchtfoto’s bij en het wordt al snel duidelijk hoe bergen en oceanen, delta’s en zoetwatermeren, tropen en woestijnen de weg van de mens kunnen banen en blokkeren. In deze theatercolleges trekken wij van Oost naar West en van Noord naar Zuid, op zoek naar aanwijzingen vanuit de lucht die ons kunnen helpen de wereld te begrijpen.

De eerste twee colleges richten wij ons op de afgelopen 5000 jaar. We zullen zien dat een blik vanuit de lucht het ene voorspelbaar en het andere verrassend maakt. Wat schonk de natuur (wel en niet) aan de verschillende werelddelen, en hoe deden de mensen er (wel en niet) hun voordeel mee? Waar klonterden mensen samen en waarom daar? Wie grepen de macht en waarom zij? En welke ontdekkingen maakten dat natuurlijke barrières ineens verdwenen waren?

De volgende twee colleges alle aandacht voor het huidige wereldtoneel. Opnieuw lopen wij de werelddelen langs, op zoek naar kansen en belemmeringen die ons vanuit de lucht worden getoond. Waar liggen de schatten van de bodem en wie profiteert ervan? En waar worden de economische kaarten door veranderingen in natuur en klimaat opnieuw geschud?

Het laatste college werpen we een blik op de toekomst. Ditmaal zoemen we zover uit dat we de hele aarde in het vizier krijgen. Waar liggen de kansen en bedreigingen die alle landen delen? Waar weten de mensen hun zin door te drijven en waar laat de planeet haar tanden zien?

Het vorige seizoen waren diverse colleges bijna uitverkocht, dus schrijf u snel in! KAARTEN BINNENKORT BESCHIKBAAR VIA WWW.FIGI.NL

Hieronder de beschrijving van de 5 avonden:

Theater Figi, 12 december 2019: 5000 jaar vanuit de lucht: Oost
In vogelvlucht neemt Evert Jan Ouweneel u mee langs 5000 jaar beschavingen in het Nabije en Verre Oosten. Waar ontstonden de eerste rijken en waarom daar? Hoe bepaalden dieren, gewassen, bergen en rivieren de geschiedenis van de Babyloniërs, de Egyptenaren, de Indiërs en de Papoea’s? Hoe drukte de Himalaya haar stempel op het Oosten? Waar liep de Zijderoute en waarom daar? Waar kregen het Boeddhisme en de Islam voet aan de grond en waarom daar? Hoe zag het Midden-Oosten er met en zonder olie uit? En hoe konden China en India uitgroeien tot meer dan 1 miljard inwoners? Allemaal vragen die met een blik vanuit de lucht heel aardig te beantwoorden zijn. Een fascinerende en verhelderende vlucht langs de Oriënt! KAARTEN BINNENKORT BESCHIKBAAR

Theater Figi, 19 december 2019: 5000 jaar vanuit de lucht: West
Noordwest-Europa is een laatkomertje in de geschiedenis. Dat heeft vooral met een hoop klei te maken. Pas 1200 jaar geleden was er een ploeg die er doorheen kon. Toen was het snel gedaan met de macht van Zuid-Europa, want klei is veel vruchtbaarder dan het zand langs de Middellandse Zee. Later trokken de Europeanen naar Amerika waar het Walhalla bleek te liggen van de boer. Maar daarvoor moesten de Indianen wijken, die notabene al ver voor de Europeanen indrukwekkende beschavingen kenden. Hoe hielp de natuur de Maya’s en de Inca’s een handje? En voor welke kansen en uitdagingen stonden de Afrikanen aan de andere kant van de Oceaan? Een blik vanuit de lucht en 5000 jaar Europa, Amerika en Afrika gaan open als een boek! KAARTEN BINNENKORT BESCHIKBAAR

Theater Figi, 9 januari 2020: De wereld vanuit de lucht: Noord
In één avond scheert Evert Jan Ouweneel over het landschap van China, Japan, Rusland, Europa en de Verenigde Staten, op zoek naar tekenen in het landschap die wijzen op sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen. Waar liggen de schatten in ieder werelddeel en waar laat de natuur haar tanden zien? Waar liggen de grenzen die door geen wereldmacht te overschrijden zijn? En waar trekt de innovatieve mens alsnog aan het langste einde? Een hele avond over vijf machten in een beslissende fase van hun bestaan. De één wat nerveuzer dan de ander, maar alle vijf hebben zij zich te voegen naar dezelfde logica van de planeet. Tijd om vanuit de lucht de balans op te maken. In één avond wordt u bijgepraat! KAARTEN BINNENKORT BESCHIKBAAR

Theater Figi, 16 januari 2020: De wereld vanuit de lucht: Zuid
Een hele avond gewijd aan de opkomende machten in de wereld. China kwam al langs in het vorige college. Dit keer gaat het over landen als India, Pakistan, Zuid-Korea, Brazilië, Indonesië, Mexico, Turkije, Iran, Nigeria en Egypte. Waar hebben zij hun groei aan te danken en wat mogen we verwachten? Waar stuiten zij op de grenzen van de natuur en waar op de grenzen van machtiger machten? Welke bevolking groeit, welke vergrijst? Waar houdt men eten over, waar niet? Waar vindt men werk in de stad, waar niet? Waar gooit de klimaatverandering roet in het eten, en waar kan het menselijk vernuft alsnog hardnekkige barrières overwinnen? Allemaal kwesties die met een blik vanuit de lucht — op water en woestijnen, steden en grondstoffen — een stuk inzichtelijker worden. Laat u meenemen op een enerverende vlucht! KAARTEN BINNENKORT BESCHIKBAAR

Theater Figi, 23 januari 2020: De toekomst vanuit de lucht
Nog eenmaal scheren wij met Evert Jan Ouweneel over het aardoppervlak om nog eenmaal de balans op te maken. Alle landen uit de vorige colleges komen opnieuw langs, maar dit keer zoemen we zover uit dat we de hele planeet in het vizier krijgen. Waar liggen de kansen en bedreigingen die alle landen delen? Waar deelt men dezelfde rivieren, oceanen en lucht, en wordt het een kwestie van eigenbelang dat men ook het huis van de buren op orde brengt? Hoeveel ruimte blijft er over voor nationalisme als de planeet steeds harder roept om internationale maatregelen? Nog éénmaal de wereld in vogelvlucht, in al haar glorie en kwetsbaarheid. Een deprimerende avond wordt het niet, wel spannend. Nooit eerder in de afgelopen 5000 jaar moest de hele wereld samenwerken om de hele planeet op orde te krijgen! KAARTEN BINNENKORT BESCHIKBAAR