Agenda

Overzicht van openbare lezingen, met direct hieronder de externe links en daarna korte beschrijvingen per lezing:

  • China in een dag (29 juni 2020, Universiteit Tilburg)
  • 5000 jaar op zoek naar het goede leven (1 juli 2020, Univ. Nijmegen)
  • Europa in een dag (3 juli 2020, Vrije Universiteit Amsterdam)
  • De spirituele mens (14 november 2020, Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Wereldgeschiedenis in een dag (12 januari 2021, Univ. Nijmegen)

Onlangs verzorgd:
– China in een dag (11 jan. 2020, Vrije Universiteit Amsterdam)
– Wereldgeschiedenis in 1 dag (13 jan. 2020, Groote Societeit Zwolle)
– Europa in een dag (14 jan. 2020, Universiteit Tilburg)
– De wereld verklaard vanuit de lucht (17 jan. 2020, Univ. Nijmegen)
– De wereld verklaard vanuit de lucht (dec./jan., Theater Figi)


Universiteit Tilburg, 29 juni 2020:
China in een dag

Sinds mensenheugenis maakt China indruk. De eerste keizer bouwde in de 3e eeuw v.Chr. al het Terracottaleger en de Chinese Muur. Honderden jaren liep de Chinese beschaving ver voor op de rest. De afgelopen twee eeuwen ging het dramatisch mis: China industrialiseerde te laat en kreeg te maken met bloedige burgeroorlogen en rampzalig wanbeleid. Maar inmiddels is het land weer helemaal terug en lijkt het onder Xi Jinping alle schroom te laten varen. Tijd om op zoek te gaan naar het geheim van deze oude reus. Waarom weet dit land al zo lang zijn stempel te drukken op de wereldgeschiedenis? Wat kenmerkt China op cultureel, economisch en politiek terrein? Waar ligt zijn kracht, waar zijn zwakte? En wat hebben Confucius, Marx en Mao nog in te brengen? In één dag wordt u bijgepraat. NOG GEEN INSCHRIJVING


Universiteit Nijmegen, 1 juli 2020:
5000 jaar op zoek naar het goede leven

In één dag maakt u kennis met de invloedrijkste levensbeschouwingen van de afgelopen 5000 jaar, met ieder hun eigen visie op het goede leven. Op deze studiedag passeren de meest invloedrijke versies de revue: hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme, confucianisme, jodendom, christendom, islam en humanisme.

Sinds mensenheugenis jagen mensen het goede leven na, als einde van alle lijden en basis van alle geluk. Aanvankelijk probeerden zij vooral de goden aan hun zijde te krijgen om tot dit goede leven te komen. Maar die bleken corrupt, evenals de bijbehorende priesters, wat aanleiding gaf tot nieuwe goden en nieuwe priesterbewegingen. In de moderne tijd kwam steeds meer het eigen geluk centraal te staan, waarbij de aandacht verschoof van het hiernamaals naar het hiernumaals. De zoektocht is echter nog altijd niet ten einde. Nieuwe uitdagingen, grote en kleine, vragen om nieuwe antwoorden.

Op deze studiedag lopen wij de invloedrijkste visies op het goede leven langs. Waarin ligt hun kracht en wat zijn de onderlinge overeenkomsten en verschillen? Allereerst staan we stil bij de rol van goden en priesters in de oudste beschavingen en het latere verzet daartegen. Dan is er aandacht voor de wijze waarop hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme, confucianisme, jodendom, christendom, islam en humanisme invulling geven aan het goede leven. Tenslotte gaat het over de zoektocht in het leven van de hedendaagse westerling. Hoe om te gaan met een bestaan waarin de westerling 1) weinig te winnen en veel te verliezen heeft, en 2) zowel lokaal thuis moet kunnen komen als globaal moet kunnen samenwerken? Nieuwe vragen die aansporen tot nieuwe antwoorden op de aloude vraag naar het goede (samen)leven. INSCHRIJVEN


Vrije Universiteit Amsterdam, 3 juli 2020:
Europa in een dag

Ooit vatte Evert Jan Ouweneel op Radio 1 de geschiedenis van Europa in zes minuten samen. Dit keer trekt hij er een hele dag voor uit en wordt de geschiedenis van Europa vooral ingezet om het heden begrijpelijk te maken. Vragen die langskomen:

Vanwaar het huidige nationalisme? We zullen zien dat wij Europeanen veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat wij van elkaar verschillen. Het bijzondere van de Europese geschiedenis is juist dat de grootste revoluties en innovaties op Europees niveau plaatsvonden en dat geen vorst of paus in staat was deze tegen te houden.

Wat te denken van Noord- en Zuid-Europa? Waarom is met name het noordwesten protestants en omarmde het veel eerder de democratie dan het zuidoosten? En waarom die grote verschillen tussen bijvoorbeeld Duitsland en Griekenland binnen de EU? Het heeft weinig met moraal te maken en vooral veel met een verschil in samenleven dat teruggaat tot Karel de Grote!

En wat te verwachten van de toekomst? Waar staan wij ten opzichte van de Verenigde Staten en opkomende landen als China en India? Kan het nog over Frankrijk en Duitsland blijven gaan, of zullen wij in de toekomst alleen op Europees niveau een rol van betekenis spelen?

Tijdens deze themadag komt het allemaal aan bod. Laat u verrassen door het heden en verleden van Europa. Ontstijg de turbulentie van het moment en neem één dag de tijd om in vogelvlucht uzelf en uw continent een plaats te geven in de wereld van gisteren en morgen.

Deze themadag geeft u inzicht in de unieke kenmerken en huidige toestand van Europa, waarbij vergelijkingen worden gemaakt met China en Amerika.Een wereldreis vol verrassende inzichten en verhelderende overzichten. Ontstijg het rumoer van alledag en scheer in vogelvlucht over de wereld zoals die ooit was en op dit moment in de steigers staat. NOG GEEN INSCHRIJVING


Vrije Universiteit Amsterdam, 14 november 2020:
De spirituele mens

Sinds mensenheugenis verlangt de mens naar méér dan deze aarde te bieden heeft. Dat was al zo bij degenen die de goden aanriepen in tijden van tegenspoed. Maar ook in tijden van voorspoed kan een mens het gevoel bekruipen dat er ‘meer is’: iets waarnaar wij blijven verlangen ook als alles zou moeten kloppen. In deze dagcursus worden de contouren van dit verlangen, én de reactie erop, vanuit diverse levensbeschouwingen onder de loep genomen. Er wordt stilgestaan bij de rol van goden en priesters in de oudste beschavingen en het latere verzet daartegen. Dan aandacht voor de wijze waarop Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme, Confucianisme, Jodendom, Christendom en de Islam ons een spirituele weg aanreiken richting het goede (samen)leven. Tenslotte zal het gaan over de nieuwe rol die spiritualiteit zou kunnen spelen in het leven van de hedendaagse westerling. Hoe om te gaan met een bestaan waarin de westerling 1) weinig te winnen en veel te verliezen heeft, en 2) zowel lokaal thuis moet kunnen komen als globaal moet kunnen samenwerken? Nieuwe vragen waaraan ook een spiritueel aspect te bespeuren valt. NOG GEEN INSCHRIJVING


Universiteit Nijmegen, 12 januari 2021:
De wereldgeschiedenis in 1 dag

Laat u in één dag bijpraten over 5000 jaar geloof, geweld, geluk en gedoe. Alles in het heden werd bekokstoofd in het verleden. Hoe beter u de geschiedenis kent, hoe minder de wereld u verbazen kan. U ziet de opmars van China en India en beseft: tot 1800 waren dat altijd al de grootste economieën. U ziet de macht om de regio tussen Saudi-Arabië en Iran en weet: daaronder ligt een soennitisch-sjiitisch conflict dat helaas al veertien eeuwen gaande is. Of u kijkt naar Europa dat nu al 70 jaar vrede kent en denkt: niet slecht voor een continent dat sinds de komst van het buskruit non-stop oorlog voerde.

Waarom ontstond er in Irak een beschaving en zaten de Papoea’s ruim 5000 jaar later nog steeds in het Stenen Tijdperk? Waarom vielen de Han-dynastie in China en het Romeinse Rijk in Europa ongeveer tegelijkertijd? Waarom ontdekten niet de Chinezen maar de Europeanen de wereld, terwijl de Chinezen aan het begin van de 15e eeuw al met hun schepen bij Madagaskar waren? En waarom veroverden de Europeanen eerst alleen de kusten van de wereld en pas veel later de rest?

Er steekt een logica achter de feiten. En soms herhalen zich de patronen uit het verleden. Ken het verleden, en het kan dus zomaar gebeuren dat je ook jezelf wat beter leert kennen. NOG GEEN INSCHRIJVING